Amphone delivery menu

Chinese Liaoning Dumpling Restaurant
Change Address
11:40
Change Time

Amphone

Opens at 10:30
0 Ratings

Soup

Tom Kha Kai
₭58,800
Kaeng Som Pah Mekong
₭84,000
Kaeng Som
₭58,800
Kaeng Nor Mai
₭84,000
Kaen Nor Mai Dook Kharng Moo
₭58,800
Kaeng Phark Siin Moo
₭84,000
Kaeng Phark Tao Hu
₭58,800
Kaenh Hedt Sam Sa Mai
₭84,000
Tom Yum
₭58,800
Seawed Tofu Soup With Minced Pork
₭19,000
Mix Mushroom Soup
₭8,000
Spicy Pork Rib Soup
₭49,000
Shrimp Spicy Soup
₭75,000
Mix Seafood Spicy Soup
₭65,000

Jeo

Jeo Mal Phed
₭84,000
Jeo Bong
₭58,800
Jeo Mak Khuea
₭84,000
Jeo Mar Mai Som
₭58,800
Jeo Hedt
₭84,000
Jeo Khai
₭58,800
Jeo Mak Len
₭84,000
Jeo Khieb Moo
₭58,800

Appetizer

Tord Sai Oua Lao
₭84,000
Hoa Singkhai Yat Sai
₭58,800
Yor Jeun Kai
₭84,000
Yor Jeun Moo
₭58,800
Yor Jeun Jay
₭84,000
Siin Savanh
₭58,800